Sommervann

Det er to sommervannledinger på Flaskebekk. Vannledningene tilhører ikke Flaskbekk Vel , men at at den er en del av tilbudet for enkelte husstander.

Sommervannet er normalt satt på fra begynnelsen av mai til midten av oktober hvert år.

Flaskebekk Vannverk
Flaskebekk Vannverket er en frittstående juridisk selskap (org nr 923 211 373) med abonnenter, og er selveiende. Flaskebekk Vannverk formål er å sikre sine abonnenter en forutsigbar og sikker leveranse av sommervann. Flaskebekk Vannverk søker å oppnå en god avtale om leveranse av sommervann med firmaet som drifter og vedlikeholder vannledningen.

Leder for selskapet Fredrik Meltzer (tlf. 970 02 703) og Rolf Senstad (tlf. 411 21 241) er styremedlem. Henvendelser kan sendes til vannverk@flaskebekk.no.

Fra 2020 har Flaskebekk Vannverk inngått avtale med rørlegger Svein Tyreng AS om levering av vann fra Flaskebekktjernet.

Abonnement;

  • Et abonnement for sommervann koster kr 2.500,-/år (2020). Beløpet betales til kontonummer 15062870327. Flaskebekk Vannverk betaler samlet til Tyreng AS.
  • Se avtale med Tyreng AS for priser for påkobling m.m.

Lekkasjer;

  • Hovedledning; Kontakt eller send en beskjed til Nils Petter (tlf. 909 82 833) eller Fredrik (tlf. 970 02 703) som videreformidler til Tyreng.
  • Egen ledning; Kontakt Tyreng v Bjørn Rune Kjellsrud (469 34 006)

Tyvkobling; hvis noen tyvkoble seg på vannledningen kan dette føre til trykktap og innsug av forurensninger ved tjernet. Tyreng vil vurdere å anmelde forholdene samt opprette erstatningssak for eventuelle følgeskader samt ekstra tilkoblingsgebyr.

IS Vannledningen
Styret som består av Christer Arnesen og Arvid Iversen.
Mer informasjon kommer

Felleseiet Flaskebekktjernet
Richard Bache etablerte før krigen ordningen med vannledningene fra Flaskebekktjernet for å forsyne innbyggerne med "sommervann". Ledningen ble eiet og drevet av familien Bache frem til 1979. Det er hans etterkommere som nå eier Flaskebekktjernet gjennom "Felleseiet Flaskebekktjernet".  
 
Uttakssrør fra Flaskebekktjernet med pumpeanlegg, ledningen Flaskebekk/Sjøstrand og ledningen Tangen/Oksvall ble i 1979 overdratt til Jan Martens Meyer og det ble inngått en avtale om betaling for uttak av vann, mens Jan Martens Meyer overtok innkrevingen av avgift for vannet fra abonnentene. Det er også andre som har avtaler om uttak av vann fra Flaskebekktjernet, blant annet eierne av Heber/IS-ledningen og direkte naboer til tjernet. Jan Martens Meyer overdro sitt eierskapet til uttaksrør og ledningene til Svein Tyreng i 2012 og det er nå Svein Tyreng AS som eier disse og som har stått for leveringen av sommervann til abonnentene de siste årene. 
 
Etter flere år med et uavklart kontraktsforhold mellom Felleseiet Flaskebekktjenet og Svein Tyreng AS, har Felleseiet Flaskebekktjernet nå inngått en avtale om å levere vann til ledningsnettet til Svein Tyreng AS, som i sin tur har inngått avtale med Flakebekk Vannverk om å levere sommervann.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram