Generalforsamling 2023

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel tirsdag 21. mars 2023, Kl.19.00-21.00 i Auditoriet på Tangenten.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg to stk. til å signere protokoll
 5. Styrets årsberetning, regnskap 2022 og budsjett 2023
 6. Valg
  • Styremedlem Jan Capjon, sittet 4 år, på valg
  • Styremedlem Torunn Vigmostad Steinhaug, sittet 4 år, på valg
  • Styrets leder Fredrik Meltzer, sittet 4 år, på valg
  • Valgkomite, Hege Holm og Merete Varøystrand, sittet 4 år, på valg
 7. Kontingent 
  Det foreslås at kontingenten settes til kr 850
 8. Informasjon fra vellets IVK gruppe
 9. Badstuelaget, oppfordring til støttemedlemmer
 10. Informasjon om fellesdugnad mot uønskede arter. Innlegg v/ Bård Bredesen, biolog/naturforvalter, Oslo kommune
 11. Annet

Lenker:

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram