Generalforsamling Flaskebekk Vel 2021

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel onsdag 24. mars 2021, Kl.18.50-21.00 som et internett møte.

Grunnet at Covid-19 pandemien vedvarer og at det ikke er tilrådelig med forsamlinger gjennomfører vi årets generalforsamling som et web-møte.

Vi har valgt webløsningen fra Zoom hvor det holder å logge seg på ved hjelp av lenken under. Ingen passord kreves ved pålogging og løsningen støtter de fleste webapplikasjoner.

MERK; vi åpner møtet kl 1850 for å gi deltagere god tid til å logge seg på.

Lenke for å logge seg på web-møtet

Hvis du ønsker å bruke Zoom sin desktop-applikasjon, kan denne lastes ned her.

Dagsorden

 1. Innlogging til web-løsning (kl 1850-1900)
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Styrets årsberetning, regnskap 2020 og budsjett 2021
 6. Valg
  • Styremedlem Jan Capjon, sittet 2 år, på valg
  • Styremedlem Torunn Vigmostad Steinhaug, sittet 2 år, på valg
  • Styrets leder Fredrik Meltzer, sittet 2 år, på valg
  • Styremedlem – Hanne Lund, sittet 1 år, ikke på valg
  • Styremedlem Christine Holst, sittet 1 år, ikke på valg
 7. Kontingent
  Det foreslås at kontingenten fortsatt skal være kr 750

Vel møtt
Styret i Flaskebekk vel

Sakspapirer; (signert versjon legges ut i løpet av uke 9 2021)

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram