Generalforsamling Flaskebekk Vel 2022

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel onsdag 23. mars 2022, Kl.19.00-21.00 i Auditoriet på Tangenten.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Styrets årsberetning, regnskap 2021 og budsjett 2022
 5. Valg
  • Styremedlem Jan Capjon, sittet 3 år, på valg
  • Styremedlem Torunn Vigmostad Steinhaug, sittet 3 år, på valg
  • Styrets leder Fredrik Meltzer, sittet 3 år, på valg
  • Styremedlem – Hanne Lund, sittet 2 år, på valg
  • Styremedlem Christine Holst, sittet 2 år, på valg
 6. Kontingent
  Det foreslås at kontingenten fortsatt skal være kr 750
 7. Oppnevnelse av en arbeidsgruppe for prosjektering av vann- og kloakk.

Vel møtt
Styret i Flaskebekk vel

Sakspapirer;

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram