IVK oppdatering #12

Orientering til medlemmer av Flaskebekk Vel
Vellet vårt står ovenfor store forbedringer, men også flere utfordringer i forbindelse med utbygging av vann og kloakk i nær fremtid. Vårt eget utvalg av engasjerte medlemmer og eksperter har nylig vært i møte med kommunen, og skrevet referatet som er gjengitt under.

Det er naturlig at en slik plan kan åpne for en rekke spørsmål fra vellets medlemmer. For å samle, strukturere og videreformidle dette på best mulig måte til kommunen, vil Styret og IVK utvalget innkalle til et medlemsmøte den 5. september på Tangenten. I forkant av møtet, vil vi dele en agenda og en struktur som gjør det mulig å sortere saker som angår alle medlemmer, og spørsmål som er mer knyttet til eiendom / nære naboer og deler av våre eminente veilag.

Jeg takker for at dere tenker gjennom og forbereder spørsmål til dette møtet, slik at vi unngår en flom av e-poster med de samme spørsmålene, tankene eller bekymringene.
Styret kommer tilbake endelig agenda og tidspunkt for medlemsmøtet innen utgangen av august.

Mvh
Styret i Flaskebekk Vel

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram