IVK oppdatering #7 (Nordre brygge)

Undertegnede hadde i dag et kort orienteringsmøte med byggeleder fra Fossum Anlegg, som har ansvar for byggingen av et nytt pumpehus på Nordre brygge. Pumpehuset vil fungere som hovedpumpestajon for ferskvann fra Fornebu til Nesodden kommune. Vannet vil bli hovedforsyning av ferskvann til Nesodden i årene som kommer. Trykket på vannet som kommer inn skal økes slik at det kan tilføres vann til hoveddeponiet på Varden. Dette er en løftehøyde på nesten 165 meter! Rørdimensjonen er på 400 mm. Iht byggeleder vil pumper og fundamentering i bygget bli av "bibelske" dimensjoner, samt bli det mest teknisk avanserte huset på Nesodden. Det skal bores to løp på 400 mm, 50 meter ut i sjøen til en dybde på 10 meter. Bryggen på nordre skal dermed ikke rives slik den opprinnelige planen var.

For oss som bor på Flaskebekk kan føgende være nyttig å vite:

 • Når er arbeidet ferdig?
  • Den mest krevende delen av jobben skal være ferdig til påske slik at bryggen igjen kan brukes til fergeanløp.
  • Fossum Anlegg skal etter planen ferdigstille arbeidet på Nordre brygge sommeren 2023.
 • Hva med sprenging?
  • Det blir mye sprenging. MultiConsult har foretatt forhåndsvurdering av risiko for mulige skader og har satt grenser for rystelser. Målere har bl.a. blitt montert hos nærmeste nabo på Fredheim.
  • Det er mye steinmasse som skal kjøres bort til et midlertidig deponi på Varden. Mye av massen skal senere kjøres tilbake til bryggen som fyllmasse.
  • Det skal sprenges opp til krysset i Nordveien hvor to store kummer skal anlegges.
 • Hva med Badstuen?
  • Fossum Anlegg vil prøve å holde en sti ned til bryggen åpen i de periodene de ikke arbeider.
  • Det vil være perioder med massiv sprenging. Hele bryggeområdet vil da være stengt.
 • Hva med parkering i Flaskebekkveien?
  • I utgangspunktet er det parkeringsforbud i veien frem til midten av september grunnet tungtransport. Semitrailere skal ikke brukes.
  • Fussum Anlegg har arbeidstid fra 07-16 man-tors og 07-14 på fredager. Mao, det skal være mulig å parkere i veien utenom disse tidene.
 • Annet?
  • Det vil bli anlagt en midlertidig snuplass i krysset ved Nordveien og inn på tomten til Sjøstuen. Dette er avklart med grunneier.
  • Vi vil legge ut kart med illustrasjon av bryggerområdet så snart vi mottar dette fra Fossum Anlegg.

Fredrik Meltzer, Flaskebekk, 3. januar 2023

IVK plan Nordre brygge
Pumpehus - fasade sør
Pumpehus - fasade øst
Pumpehus - fasade vest
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram