IVK oppdatering #8 (Nordre Brygge)

Her følger en liten oppdatering om arbeidet på Norde Brygge:

 • Er arbeidet i rute? - Ja, iht til byggeleder skal brygga være fullt tilgjengelig for fergeanløp til påske.
 • Hva skjer nå?
  - Borring: Nå pågår borring av 4 nye hull 50 meter ut i sjøen for vann og kloakk. Rørene har en diameter på 400 mm. Det gjenstår ca. 2-3 uker igjen m borring. Se bilde under.
  - Brygga: firmaet som har fått i oppgave med å oppgradere brygga har startet arbeidet. En "anti-rulle-ut-i-sjøen-kant" skal føres opp.
  - Kum: hovedkum for Flaskebekk skal anleggesved innkjøring til Nordveien. Arbeidet skal avsluttes om ca. 3 uker. Da blir tilkomsten til Nordveien bedre.
 • Når begynner bygging av pumpehuset? Litt forsinket, sansynligvis rett etter påske.
 • Hva med parkeringsforbudet? Inntil videre er det fremdeles parkeringsforbud i Flaskebekkveien frem til midten av september. Det blir en del trafikk i forbindelse med bygging av pumpehuset.
 • Annet? Det vil bli bygget en ny trafostasjon på bakken i krysset ned til brygga. Det meste av strømkabler til de nærmeste hus(ene), prumpestasjon, badstue og gate lys vil bli lagt i bakken.

2023-02-16 Fredrik Meltzer

Det er store arbeider i bryggeområdet
Borring av hull til vann- og kloakkrør
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram