Kunngjøring av endringer av områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand etter klagebehandlinger 

Kommunestyret på Nesodden vedtok områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand (plan-ID 20160206) 15. desember 2021. Det kom klager til vedtak av planen som er behandlet i separate saker. 

Under følger (1) vedtakene som medfører en endring av områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand med tilhørende lenke til sakspapirene. Så følger (2) sakene der plan- og byggesaksutvalget ikke har tatt klagene til følge med tilhørende lenke til sakenes dokumenter. Deretter ligger (3) sakene der klagene er avvist, med tilhørende lenker. Til slutt omtales klagerett og frist. 

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram