Medlemskap i Flaskebekk vel

MEDLEMSSKAP I FLASKEBEKK VEL?

Vil du være med i Flaskebekk Vel sammen med de 130 andre husstandene som er medlemmer?
Vil du kjenne stedet der du bor og de andre som bor der best mulig?
Visste du at det er skrevet bok om Flaskebekks historie?
Visste du at Flaskebekk Vel var 125 år i 2019.
De aller fleste som bor på Flaskebekk er medlemmer av Velet. Dette gjelder enten man bor fast eller er sommergjest. Flaskebekk Vel har som oppgaver bl.a. å:

  • Organisere felles aktiviteter og sosiale sammenkomster / fester
    bistå veilag ved vedlikehold av veier.
  • Arrangere dugnader
  • Påse at det er sand i strøkassene om vinteren - med mer.

Har så dette noe med deg å gjøre ? Det må du selv avgjøre, men Flaskebekk Vel vil gjerne ha deg som medlem, fordi vi vil at så mange som mulig skal interessere seg for fellesskapet og for Flaskebekk. Flaskebekk skal være så fint som mulig både for beboere og besøkende. Derfor hadde vi satt pris på din interesse og ditt bidrag til miljøet. I likhet med den store majoriteten av beboere som allerede er medlemmer.

”Flaskebekk er ikke bare et bo-område. Det er et livssyn. Flaskebekk Vel er ikke bare en velforening, det er en institusjon. Velet er ikke bare en dugnadsorganistator og festarrangør. Det er en kultur”. Fra Leif Lunds tale ved 100-års jubiléet

INVITASJON TIL FLASKEBAR
For å treffes i en uformell sammenheng vil vi gjerne invitere deg til Flaskebar på Søndre Flaskebekk brygge. Baren er første onsdag i måneden fra september til og med mai.

Vil du ha følge til Flaskebaren eller ønsker ytterligere opplysninger anbefaler vi deg å gå inn på Velets Hjemmeside - www.flaskebekk.no - eller ta kontakt med en av oss som er i Styret i perioden.

KONTINGENT
Innmeldingen er gjeldene fra du har betalt inn årkontingenten på kr. 750.

Beløpet bes settes inn på vellet konto (k.nr. 7020 20 00027).

Du kan også bruke Vipps - kontigenten er da kr. 765,- (Bruk "Kjøp" og søk på Flaskebekk vel)

Styret

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram