Medlemskontigent 2019

Kjære Flaskebekkbeboer,

Nå har tiden for innbetaling av årets kontingent for medlemskap i Flaskebekk vel kommet. I år som i fjor er kontingenten 750,- kroner. Vi ber om at beløpet betales så raskt som mulig da vår økonomi er anstrengt etter flere store vedlikeholdsoppgaver de siste årene.

  • Kontonummer: 7020 20 00027
  • Kontingent: 750 kroner for inneværende år
  • Vennligst oppgi navn ved innbetaling.

Visste du at Flaskebekk Vel vel fyller 125 år i 2019.
De aller fleste som bor på Flaskebekk er medlemmer av Velet. Dette gjelder enten man bor fast eller er sommergjest. Flaskebekk Vel har som oppgaver bl.a.

  • å organisere felles aktiviteter og sosiale sammenkomster / fester
  • bistå veilag ved vedlikehold av veier.
  • arrangere dugnader
  • påse at det er sand i strøkassene om vinteren – med mer.

”Flaskebekk er ikke bare et bo-område. Det er et livssyn. Flaskebekk Vel er ikke bare en velforening, det er en institusjon. Velet er ikke bare en dugnadsorganistator og festarrangør. Det er en kultur”. Fra Leif Lunds tale ved 100-års jubiléet

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram