Midlertidig bygge og deleforbud

Midlertidig bygge- og deleforbud i området som omfattes av områdereguleringen for Flaskebekk.

Plan- og teknikkutvalget har i møte 16.01.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1, vedtatt å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk. Det midlertidig bygge- og deleforbudet avgrenses til å gjelde til 31.12.2018. Forbudet gjelder ikke søknader mottatt før vedtakstidspunktet

 

Kunngjøring av vedtak(1)

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram