Offentlig ettersyn/høring av forslag til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Kommunestyret vedtok i møte 27.01.2021 å legge ut forslaget til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, datert 27.01.2021 ut på offentlig ettersyn/høring jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av vann- og avløpssituasjonen i området, samt å avklare bevaringshensyn innenfor planområdet.

Du kan lese mer i den kartbaserte veiledningen til planforslaget under. I veiledninger kan du trykke deg gjennom lag som viser planavgrensning, arealformål, hensynssoner og SEFRAK-registrerte bygg i området.

Kartbasert veiledning
Les plandokumentene her

Digitalt åpent plankontor
I forbindelse med høring av planforslaget vil saksbehandler være tilgjengelig for å svare på spørsmål torsdager fra 04.03.2021 kl. 12:00 til 13:30. Andre tidspunkt kan avtales ved henvendelse til marit.askbo@nesodden.kommune.no.

På grunn av tekniske utfordringer utgår dessverre dagens digitale plankontor. De som ønsker å snakke med saksbehandler kan ringe 477 85 422 torsdag 24.02.2021 i tidsrommet 12:00 - 13:30.

Skriftlige merknader til saken
Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 16/2930 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 31.03.2021.

Papirkopi av planforslaget kan fås ved å oppgi saksnummer til post@nesodden.kommune.no eller ved å ringe 66964400

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram