Områdeplan for Flaskebekk

Til orientering:
Det som skjer nå, er at planen er oversendt Plan- og teknikkutvalget for 1. gangs behandling. Utvalget skal fatte et vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn. Først når planen legges ut til offentlig ettersyn, kan vi komme med innspill/ kommentarer til planen. Men dere kan jo ta en titt

 

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018015895&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

 

 

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram