Oppdatering områdeplan Flaskebekk og Sjøstrand

Det foreligger foreløpig ingen saksprotokoll av Plan- og teknikkutvalgets behandling av Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand den 03.09.19.

Oppsummeringen er basert på et videoopptak fra møtet.Plan- og teknikkutvalget sender planen tilbake til administrasjonen og ber om følgende:

1. Konsekvensutredning vedrørende utbygging på ubebygde tomter som er over 1000m2. Det er 4 ubebygde tomter av denne størrelsen. (Det er totalt 14 tomter som er over 600m2).

2. Tomter i Øvreveien tas ut av hensynssonen. Det må knyttes særskilte bestemmelser til disse tomtene. (Tomtene ble ikke benevnt med adresse eller gnr/bnr. Derfor usikker på hvilke tomter det dreier seg om, mest sannsynlig øvre del av Øvreveien).

3. Formål Friluftsområde og Turdrag fjernes fra eiendom 4/67  i Nordveien (Sjur Sætre sin eiendom).

4. Turdrag mellom Flaskebekkveien og Øvreveien føres hele veien gjennom. 

5. Noen av badehusene har feil formålsfarge. Kartet må korrigeres.6. Størrelsen på tilbygg for å innarbeide bad bør økes for å tilfredsstille krav om universell utforming. 

SV og V stemte for å beholde planen slik administrasjonen har lagt den fram, men med de korrigeringer som er nevnt under punkt 3, 4 og 5. Øvrige partier stemte for å sende planen tilbake til administrasjonen.

V påpekte at hvis man tillater utbygging på ubebygde tomter, må man vurdere å tillate konvertering av fritidsboliger til helårsboliger, i alle fall hvis argumentet er at dagens grunneiere skal få realisert sine verdier, og likebehandlingsprinsippet skal følges. (Det er uklart hva administrasjonen og politikerne tenker å gjøre med de av oss som bor hele året i våre fritidsboliger).

SV påpekte at det er svært ressurskrevende for administrasjonen å få planen i retur. Sannsynligheten for nye innsigelser fra Fylkeskommunen er stor og vi taper tid og penger. 

Det har nylig vært valg og sammensetningen av Plan- og teknikkutvalget vil bli endret. Det er mulig for administrasjonen å legge fram to forslag til behandling for det nye Plan- og teknikkutvalget; et forslag som tillater utbygging og et forslag hvor det ikke tillates utbygging.
Planen blir neppe lagt ut på høring dette året.

Mvh Merete Varøystrand

Sendt fra min iPad

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram