Oppdatering reguleringsplan

images

Nesodden kommune har nå besluttet å igangsette reguleringsplan for Flaskebekk og vil varsle oppstart av denne mot slutten av inneværende år eller begynnelsen av neste. Overingeniør Wenche Dørum i Nesodden kommune, avd. Infrastruktur og vannmiljø sier som følger:

"Vi vil bestille konsulentbistand i løpet av høsten, og dersom alt går etter planen håper vi at reguleringsplanen kan legges ut til 1. gangs behandling i 2 halvdel av 2017. Omfanget av planen er ikke bestemt enda, men dette vil være klarlagt før beboerne i området får varsel om oppstarten.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram