Møtereferater 2018-2019

Møtetype og dato Styremøter Generalforsamling
Styremøte 16.04.2018 Dokument ikon
Styremøte 06.11.2018
Styremøte 13.02.2019 Dokument ikon
Generalforsamling 21.03.2019 Dokument ikon
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram