Reguleringsplan for Flaskebekk - innsigelser fra overordnet myndigheter

Kommunen har lagt ut på sin hjemmeside innsigelser fra overordnete myndigheter til områdeplanen.

Det vi som beboere og vel har sendt inn, sorterer under merknader, og blir ikke tillagt samme vekt som det fra myndighetene.

De overordnede myndighetene er ikke fornøyd med områdeplanen. De vil ha en helhetlig bevaring og mener at bestemmelsene åpner for en gradvis nedbygging av Flaskebekk. Det vil de ikke akseptere.

Lenke til kommunens hjemmeside

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram