Status for regulering av Flaskebekk per 24. okt.-18

Områdeplan for Flaskebekk ble 1. gangsbehandlet i Plan- og teknikkutvalget før sommerferien. Plan- og teknikkutvalget foreslo to endringer i bestemmelsene; den ene omhandler ubebygde eiendommer og den andre omhandler konvertering av fritidsboliger til helårsboliger og omvendt. Administrasjonen (planavdelingen i kommunen) anser denne endringen som så betydningsfull for planen, at de ønsker å konsekvensutrede endringen før de eventuelt innarbeider den. Dette gjør at saksbehandlingen tar noe lenger tid. Områdeplanen er derfor ikke lagt ut på offentlig høring ennå. Alt tyder på at planavdelingen arbeider seriøst med vernehensynet og bevaring av området. Flaskbekk Vel vil holde sine medlemmer løpende orientert.

Lenker

  • Brev fra kommunen 24. okt. 2017 16/2930-110 Planident 20160206 - Flaskebekk - Områderegulering
  • Nesodden kommunes hjemmeside for å følge saken.
  • Sakspapirene til møtet i Plan- og teknikkutvalget 26.06.18

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram