Infrastruktur/Vann og kloakk

Etter flere tiår med reguleringsprosesser og tautrekking skal kommunen i tråd med EUs vanndirektiv omsider rulle ut vann og avløp på Flaskebekk. Arbeidet er forventet å vare i cirka 2 år, og her vil du finne oppdatert informasjon om prosessen.

Generalforsamlingen i Flaskebekk Vel oppnevnte 23. mars 2022 en arbeidsgruppe som støtte for Flaskebekk vel i forbindelse med kommunens initiativ for å utbedre infrastruktur, samt anlegge vann og kloakk i området. Arbeidsgruppens styretildelte mandat er å sørge for:

At IVK-initiativet får en god plan for å anlegge og utbedre IVK. Planen skal baseres på lokalkunnskap om området og sørge for at gode detaljløsninger blir valgt.

En god prosess med tidlig varsling, optimalisert rekkefølge for anleggsarbeidet, samt godt samarbeid og ryddig kommunikasjon med vel og enkeltpersoner.

Arbeidsgruppen rapporterer til styret i Flaskebekk vel.

Gruppen består av Jan Capjon, arkitekt Øystein Kartvedt, landskapsarkitekt Ole Wang Høiem og Bengt-Andre Eikaas.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram