Generelle bruksregler for Søndre og Nordre bryggehus

1. Søndre bryggehus eies av Flaskebekk Vel og all bruk av huset skal godkjennes av styret i Flaskebekk Vel.

2. Ved utlån eller leie av bryggehuset skal det signeres avtale med styret i Flaskebekk Vel.

3. Bryggehuset skal etter bruk forlates i ryddet og rengjort tilstand. Dette senest dagen etter bruk såfremt ikke annet er avtalt.

4. Bruker er selv ansvarlig for å anskaffe stearinlys, lampeolje, propangass etc. til eget bruk..

5. Den som bruker bryggehuset har ikke anledning til å endre på eksteriør eller interiør uten Flaskebekk Vels samtykke.

6. Personlige eiendeler skal ikke oppbevares i huset uten avtale med styret i Flaskebekk Vel.

7. Bruken av bryggerhuset må ikke være til sjenanse for besøkende på brygga.

8. Det skal ikke være flere personer tilstede i bryggerhuset enn avtalt antall.

9. Det skal ikke spilles høy musikk i bryggerhuset. Med høy musikk menes musikk som er til sjenanse for besøkende på brygga samt naboer.

10. Ødelagt eksteriør eller interiør må erstattes.

11. Bruksreglene gjelder for bryggerhuset. Skal bryggen benyttes må bruken ikke være
til sjenanse for besøkende på brygga. Det vil si at bading etc. må kunne være mulig fra brygga på dagtid og at kveldsbesøkende må kunne ha tilgang til brygga på kveldstid.

Reglene revideres ved behov.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram