Veilag

Følgende lag og kontaktpersoner er registrert januar 2020:

 • Øvreveien nord veilag – v/Ricky Vatten (906 84 402)
 • Øvreveien midtre veilag – v/Peo Olsen (905 15 558)
 • Øvreveien syd veilag – v/Andre H Endresen (971 58 858)
 • Nordveien veilag – v/Hans Vigmostad (954 53 388)
 • Jørgen Bernes veilag – v/Henrik Tolfsby (971 30 375)
 • Lampepusserveien veilag – v/Torgeir Rødsand (92 820 830)
 • Vardeveien – v/NN (kommer)
 • Torvbakken veilag – v/Rune Flordalen (416 66 444)
 • Sydveien veilag – v/Geir Knutsen (415 70 000)
 • Strandpromenaden veilag – fra Flaskebekkveien ned til Wingers eiendom –
 • v/Bjørn-Olaf Bratz (911 59 165)

Veilagene i Flaskebekk Vel kan søke styret i vellet om støtte til tiltak som omhandler utbedring og vedlikehold av vei. Forutsatt at det er økonomi til det, kan styret gi en støtte på inntil 50% av budsjettert beløp for tiltak, dog begrenset til kr 10 000. Skriftlig søknad om økonomisk støtte skal i utgangspunktet foreligge før arbeid igangsettes.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram