Flaskebekk Vel Årsberetning 2003-2004

Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org. nr. 986555900

Styret har bestått av:

Formann: Katja Marty Bye
Sekretær: Arvid Iversen
Kasserer: Wilhelm Berge d.y
Styremedlem: Anne Nesheim
Styremedlem: Kjell Thoreby
Revisor: Inger Tuv
Valgkomite: Anne Steinert og Elin Bræk

Styret:
Styret har avholdt 6 møter siden generalforsamlingen 2003 og
har kommunisert flittig på mail mellom møtene.

Medlemmer:
Vellet har 97 medlemmer pr. mai 2004.

Dugnad:
Blir arrangert 12 juni kl. 12.00. Hovedoppgaven blir å sette i
stand Nordre Flaskebekk bryggehus.

Sommerfest:
Sommerfesten ble arrangert på Søndre Flaskebekk brygge i august 2003. Det var stort oppmøte av både barn og voksne. Styret valgte en litt ny vri på festen i år- noe som tydelig var suksess. Selvbetjening av baren fungerte ikke og svinnet ble dessverre noe stort.

Lille julaften:
Tradisjon med julegløgg ble holdt i hevd og mange møtte opp.

Pubkvelder:
Flaskebaren er fortsatt et hyggelig og fast innslag i vellet og styret ønsker at dette fortsetter også til neste år.

Strøkasser:
2 nye strøkasser er utplassert.

Velsaker:
- Hastighetreduksjon i Flaskebekkveien: En egen gruppe av
velmedlemmer ble ifjor nedsatt for å se på videre tiltak (Stephanie, Inge Olav Fure, Anne Nesheim, Katja Marty Bye). Gruppen har hatt et idémøte. Videre arbeid fortsetter.
- Opprettelse av veilag: Styret har flere ganger oppfordret til
opprettelse av veilag. Så vidt vi kan se er det kun opprettet et veilag i Øvreveien. Det gjøres igjen oppmerksomt på at veilag ikke er frivillig, men kan pålegges hver enkelt beboer. Styret har laget en egen sak om dette (se vedlagt).
- Promenadelag: Denne gruppen ble oppnevnt av styret i 2003.
Mandat ligger vedlagt. Gruppen har hatt 6 møter og en dugnad som ble avholdt 15. mai. Denne var meget godt organisert og mye ble gjort – bla: brygge oljet, Søndre bryggehus malt, rekkverk i Stikkveien malt, Strandpromenaden kostet og ryddet for rask, flåten satt ut, rask ryddet opp rundt Nordre bryggehus og flåte satt ut.
- Stier: På grunn av vellets økonomiske situasjon er ikke skilt
produsert. Design er under utvikling og styret vil følge opp saken i 2004/2005.
- Trapper/rekkverk: Gelender i Stikkveien ned til Søndre
Flaskebekk er reparert.
- Internettsider: Styret har i samarbeid med Fredrik Meltzer utarbeidet nye internettsider som nå er oppe og går.
- Utarbeidelse av div. materiell:
a) En viktig oppgave i år har vært å oppdatere informasjon om medlemmene. Med fjorårets kontigent ble det sendt ut et skjema som hver enkelt medlem ble bedt om å fylle ut. Fortsatt er det mange som ikke har returnert dette. Vennligst gjør dette snarest!
b) Styret jobber fortsatt med ”kampanjemateriell” rettet mot nye medlemmer. Sjarmoffensiv vil bli gjennomført i forkant av sommeren.
c) Styret jobber fortsatt med egen infoperm til medlemmer/styremedlemmer. Ferdigstilles i 2004/2005.
- Søndre og Nordre Bryggehus: Leieavtalen mellom Fiskesalgslaget og styret er nå avviklet og ny bruksavtale er signert. Det er også utarbeidet egne bruksregler for Søndre som skal gjelde alle som bruker huset eller ønsker å leie dette (se vedlagt). Nordre Bryggerhus er nå tømt for saker og vil rustes opp til bruk.


Eiendeler:
Flaskebekk Vel eier 6 aksjer i NBDS, en traktor samt to
bryggerhus (nordre og søndre). Verdien av bryggehusene ansees som kun symbolsk da salg av disse ikke er mulig.


Styret
Mai 2004