FLASKEBEKK VEL ÅRSBERETNING 2004-2005

Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900

Styret har bestått av:
Formann: Anne-Stine Høvo Meltzer
Sekretær: Arvid Iversen
Kasserer: Wilhelm Berge d.y.
Styremedlem: Kjell Thoreby
Styremedlem: Trygve Steinert
Styremedlem: May Gaardstedt

Revisor: Inger Thuv
Valgkomite: Anne Steinert og Elin Bræk

Styret: Styret har avholdt 11 styremøter siden generalforsamlingen 2004. Representanter fra styret har deltatt på generalforsamlingen for Nesodden velforbund, samt i møter med Statens veivesen, alle kommunens politiske partier, ordfører, teknisk avdeling og representant fra fylkeskommunens kulturminneavdeling.

Medlemmer: Velet har 111 medlemmer per mai, 2005.

Dugnad: Planlagt og skal avholdes 21. mai 2005 ved Promenadelaget/Styret. Hovedområder for dugnaden i år er foruten planlagt montering av stupebrett på Søndre Flaskebekk brygge, vedlikehold av promenaden, bryggen/bryggehusene, sjøsetting av flåte, stier, samt oppsetning av rekkverk i Promenadebakken.

Sommerfest: Flaskebekk i 110 ble dyktig feiret den 14. August, 2004. Vi hadde rebusløp, gammeldagse leker, vannsport på søndre brygge, blomsteroppbindingskurs og ikke minst en flott jubileumsfest om kvelden. Flaskebekks eget mannskor gjorde stor lykke. Et felles bord der alle bidro med ulike retter var en ny vri på den tradisjonelle kurvfesten vår.

Lille julaften: Det blir ikke helt jul uten den årlige hilsen på søndre brygge.

Pubkvelder: Styret startet den første baren 6 oktober, 2004. I mørke høst- og vinterkvelder har vi valfartet til søndre brygge og kost oss med leskende drikker og sosialt samvær. Dette skal vi fortsette med! Første pubkveld etter sommeren blir holdt av styret. Det vil bli laget liste hvor velmedlemmene tegner seg som vertskap for de påfølgende måneder. For medlemmer som i hovedsak tilbringer vintrene i byen, kan datoene for Flaskebarene finnes på velets hjemmeside, www.flaskebekk.no.

LAGENE: Veilag: Styret har iverksatt forrige styres anbefaling om støtte til asfaltering i Nordveien. Vi har utover dette kun fått søknad fra et veilag, Torvbakken veilag, med leder Øystein Kvalnes. Torvbakken har fått støtte til grusing av vei – etter de prinsipper det forrige styret la an til. For å kunne administrere søknader og samtidig ha oversikt over budsjettet, har styret valgt å sette 1. oktober hvert år som søknadsfrist for støtte til utbedring av veier. Søknaden må komme fra et veilag.

Promenadelaget: Promenadelaget har fått to nye medlemmer og består nå av: Inge Olav Fure, Tom Gjelseth, Tore Henning Larsen, Jan Winger, Petter Blakstad og Nils Petter Brokstad. Styret gjorde en vurdering av nordre Bryggehus høsten, 2004, og kom til at det er behov for vedlikeholdsarbeid. Promenadelaget ble forespurt og har fått et fornyet mandat som fra 2005 inkluderer Nordre Bryggehus i deres planarbeid for dugnader. Styret har samarbeidet godt med laget og har blant annet søkt kommunen og fått flere badebøyer langs badehusene, samt støtte til innkjøp av stupebrettet.

Vernegruppen: Vernegruppen har bestått av leder Inge Olav Fure, Einar Sandbæk, Wilhelm Berge d.y. og Fredrik Meltzer. Gruppen har i året som har gått arbeidet med å utvikle forslaget for reguleringsbestemmelser for området vårt fra 1997 (se vedlegg) og å øke kommunens og fylkeskommunens bevissthet omkring Flaskebekks karakter. Styret har hatt et nært samarbeid med gruppen både i drøfting av hvordan vi skal håndtere generelle og enkelte saker som dukker opp. Mer informasjon på generalforsamlingen.

ØVRIGE VELSAKER: Kleiva: Etter oppfordring fra medlemmer har styret engasjert seg for å sikre oss at steinrøysen er sikker og at gjenoppbygging av trapp/nærliggende område blir gjort. Byggherren er positivt innstilt og vil gjerne samarbeide med oss om ideer til beplantning etc. når utbyggingen er klar. Kommunen har foreløpig ikke villet gjøre en vurdering av sikkerhetsmessige forhold. Styret har ikke avsluttet saken.

Vann fra Flaskebekkveien mot Sydveien: Etter oppfordring fra medlemmer har styret hatt Veivesenet på befaring for å se om vi kan få drenert vann fra øvre del av Flaskebekkveien på en mer fornuftig måte. Veivesenet har lovet å vurdere dette på ny våren, 2005, med oppsetning av eventuell pumpestasjon som foreløpig forslag.

Stier: Styret har innhentet anbud på fine skilt som vi ønsker å sette opp. Generalforsamlingen vil ta opp temaet med oversiktskart for å sørge for at vi har med alle stier vi ønsker.

Nye medlemmer: Styret har utformet et velkomstskriv til nye medlemmer i området.

Piggtråd: Flaskebekk vel har deltatt i kommunens og Nesodden velforbunds offensiv mot ulovlig piggtråd på eiendommer. Ingen av velmedlemmene har foreløpig innmeldt behov for henting av piggtråd. Vi håper alle rydder opp i egen hage.

Flaskebekk.no: Fredrik Meltzer er redatør for vår hjemmeside. Her finnes siste nytt om det som skjer i velområdet, referater fra generalforsamling/styremøter, samt sentrale oppdateringer som vær- og blåskjellvarsel. Det har vært ønsket flere innspill fra medlemmene, gjerne historisk bakgrunnsmateriale, bilder etc. Ta kontakt per post@flaskebekk.no.

Eiendeler: Flaskebekk vel eier 6 aksjer i NBDS, en traktor, samt to bryggehus.

Økonomi: Styret påtok seg ansvar i 2004 da kassen var meget slunken. For å unngå å komme i en liknende knipe, har det vært arbeidet med både regnskap og budsjett. Vi ønsker å kunne planlegge noen grad av sparing til eventuelle større arbeider som kan komme på Strandpromenaden eller liknende. Dette er synlig i budsjettet for neste periode. Kontingenten på 750,- kroner beholdes for å kunne drive velarbeidet videre. Vedlagt følger styrets regnskap, budsjett for inneværende og forslag til budsjett for neste periode.

Styret i Flaskebekk vel

Mai, 2005