REGNSKAP FOR 2000-2001


Bank/kasse 1/5-00 kr. 60.063
Inntekter:
Kontingenter kr. 46.800
Bidrag rep. veier ” 8.900
Salg jub. bok ” 60
Renteinntekt ” 1.639 ” 57.399

Sum inngående beholdning og inntekterkr. 117.462,-
Utgifter:
Årsmøte kr. 2.140
Reparasjon veier, trapper ” 10.953
Porto, boksleie, kopiering ” 1.490
Vedlikehold traktor ” 2.200
Sommerfest ” 270
Dugnadsøl ” 167
Nesodden Velforbund ” 3.270
Gløgg lille julaften ” 271
Forsikringer ” 1.582
Bankomkostninger ” 90 kr. 22.439

Bank/kasse 30/4-01” 95.023

Sum utgående beholdning og utgifter kr. 117.462,-