Møterferat 01.12.2003

Styremøte Flaskebekk Vel
Møtedag : 01.12.03
Møtested : Katja Bye

Deltakere : Katja Bye
Anne Nesheim
Kjell Thoreby
Arvid Dasleth Iversen
Wilhelm Berge

Referat til : Møtedeltakere
Referent : Arvid Dalseth Iversen
Referatdato :
Neste møte : Ikke avtalt

12 JULEGLØGG
Julegløggen blir 23.12. Pepperkaker og gløgg. ”Grønne” dunker lånes av Einar og Arvid – og Anne er ansvarlig for gløgg. Katja handler papp og krus. 10 liter gløgg ??

13 Økonomi
Velets økonomi er dårlig. Dette skyldes bla. større veiutbedringstilskudd, trapper etc, samt at noe av dette var utført i forrige styreperiode – og ikke fakturert. Pr. 01.12.03 var det kr. 31 600,- på konto. Det er 46 medlemmer som ikke har betalt inn kontingent for 2003/2004. Disse purres opp av Wilhelm. Blir det ikke innbetlaing så strykes disse som medlemmer. Dette da vi og betaler inn til Nesoddens Velforbund kontingent etter antall medlemmer. Videre var det enda noen som ikke hadde betalt for Sommerfest – og ved senere festligheter er det KUN forhåndsinnbetaling som er gjeldende. Det er for stor risiko med annet. Man bør og vurdere differensiert pris for ikke medlemmer/medlemmer til arrangementer som Sommerfesten. Festen i 2003 var veldig hyggelig ... men økonomisk en stor utgift.
Andre større utgiftsføringer : Nordveien , Hjemmeside ( avventes til vi har bedre økonomi ??? ) sandkasser, veier etc.

14 Medlemsregistrering
Det har kommet inn en del medlemsopplysnigner på de utsendte skjema. Fremdeles er det allikevel en del som mangler . Regner med at det kommer flere etter hvert. Arvid mailer over de medlemmer som har betalt med registrerte opplysninger til Wilhelm.

15 Reguleringsplan
Det har dukket opp et reguleringsforslag for ”krysset” Skogveien og Jørgen BernersVei i Katjas postkasse. Dette gjelder bloigbyugging bak husene til Lewin/Tolfsby. Det var ikke noen avsender på forslaget Katja fikk , og Velet ser på det som en for stor oppgave pr. i dag å gripe fatt i dette.

16 Strøkasser
Kjell har foretatt en oppdatering av hvor disse er plassert og sand etc. til vinteren. Det er laget et kart med markering av strøkasser.