REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebekk vel 9. septemer

Referat fra styremøte i Flaskebekk vel 9. september 2009

Møtested og tid: Kommunikasjon medlemmene i mellom per e-post, telefon og
samtaler i perioden 5. til 9. september 2009.

Til stede: Alle har kommet med sine synspunkter

Sakliste med vedtak:

 1. Formannens forslag til høring til Hovedplan for drikkevann og vannmiljø
  i Nesodden kommune leveres kommunen som vellets uttalelse.
 2. Formannen gis fullmakt til å disponere vellets avsatte midler for
  2009/10, kr 20 000 for innhenting konsultentuttalelser i forbindelse med
  reguleringen.
 3. Søknaden fra Midtre Øvreveien veilag, ved Peo, om støtte på kr¨10 000
  fra vellet innvilges.
 4. Vellets høstdugnad forskyves fra søndag 13. til søndag 20. september.

Referent
Truls