REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebekk vel 21. oktober 2009

Møtested: Hos Fredrik møtetid kl 19.30 – 21.30

Til stede: Katja Bye, Fredrik Meltzer, Åsleik Engmark, Birger Libell og Truls Grønneberg

Sakliste:

 1. Referater og høringer, oppdatering av vellets hjemmesider.
  Det har vært vanskelig for noen å finne styrets referater med pekere til vedlegg, og det kom frem synspunkter på at flere i styret skulle kunne redigere vellets siderFredrik viste til at han driver hjemmesidene på kvelds og fritid og har hatt mye reising i året til nå.
  Styret diskuterte fordeler og ulemper ved dagens vedlikehold av webside, men kom til at vi fortsetter med dagens praksis.

 2. Reguleringsplanen. Hva skjer?
  Truls orineterte om det som har skjedd siden høringsfristen løp ut. Han har laget et resyme av dette der særlig betydningen av innsigelsene til Akershus fylke og og Fylkesmannen er belyst.Dette dokumentet skal legges ut på vellet hjemmesider.
  Styrets medlemmer leser gjennom og kommer med kommentarer i nærmeste uke.

 3. Truls orienterte om møter med fellesvellet og innbruddsserien på badehusene.
  Sandkassene er gjenfunnet og lister er sendt inn til fellesvellet for fylling av sand for vinteren.

 4. Høstbrevet skrives av Truls. Festivalsjef Åsleik skriver forslag til omtale av vinterblotet og av fremtidige arrangement.
  Birger gir høstbrevet form av Flaskeposten.
  Katja hjelper til med trykking.
  Adresselister er sist oppdatert av Katja. Katja er sentral for videre oppdatering.
  Truls har søkt fellesvel om støtte til renovasjon på bryggene
  Det ble vedtatt å sende ut beksjed om innbetaling av kontingent pr. e-post og med en oppfordring i Høstbrevet også.

 5. Eventuelt
  Fredrik og Åsleik meldte at de vil sette i gang tiltak for å etablere badstuen i bryggehuset på Nordre.

 

…………………………………..
22.10.09 Birger Otto Libell, sekretær.