REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FLASKEBEKK VEL 2011

Tid: Onsdag, 8. juni 2011
Sted: Samfunnshuset (Formannskapssalen), Nesodden
Møteleder: John Erik Bjerk
Referent: Stefan Norris


Sakliste og referat

Generelle opplysninger

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av referent.
  4. A: Styrets Årsberetning 2010 – 2011.
  1. Valg.
  1. Kontingent.
  2. Budsjett.


Avtroppende styreformann, Anton Havnes, takket så for oppmøtet, og Generalforsamlingen 2011 ble hevet kl 20:30.

”Bilitt”, Flaskebekk, 17.07.2011
Stefan Norris ( sign )